گروه بوش افتخار این را دارد تا به عنوان اولین نمایندگی در ایران، بخش او دی پی (بخش تعمیرگاهی شرکت بوش) را معرفی کند .

در این بخش میتوانید اطلاعات و مشخصات اولین نمایندگان بخش او دی پی در ایران را مشاهده کنید.

بزودی . . . !